Slušanje albuma

DODATAK (dostupno na YouTube kanalu Croatia recordsa):
Hrvatska misa bl. Augustina Kažotića za mješoviti zbor i orgulje (Mato Lešćan)
Oratorijski zbor crkve Sv. Marka
Pavao Mašić, orgulje
Jurica Petar Petrač, dirigent
Osanna va višnih: hrvatske mise u crkvi sv. Marka
Croatia Records (2017)

Gospodine – Kyrie Eleison

Slava – Goria

Svet – Sanctus

Blagoslovljen – Benedictus

Jaganjče –  Agnus Dei

Župa svetog Jurja Đurđevac

Izrada: Studeni 2020