Pastoralno vijeće

Na svetkovinu Presvetog Trojstva i blagdan sv. Vida mučenika, 15. lipnja 2014. godine, na župnoj svetoj misi u đurđevečkoj župnoj crkvi novoizabrani članovi Pastoralnog vijeća župe sv. Jurja mučenika u Đurđevcu položili su prisegu na svoj petogodišnji mandat. Uloga je članova Župnog pastoralnog vijeća ponajprije biti navjestiteljima riječi Božje zatim karitativno djelovanje na području svoje župe i konkretno pomaganje župniku savjetom i radom u vođenju župne zajednice. Vijećnici se sastaju nekoliko puta godišnje pod predsjedanjem župnika.

[gallery_bank type=”images” format=”thumbnail” title=”false” desc=”false” responsive=”true” special_effect=”overlay_fade-black” animation_effect=”fadeIn” album_title=”false” album_id=”7″]

Valja napomenuti kako đurđevečka župa već dugo vremena nije imala formalno sastavljeno pastoralno vijeće. Uoči Uskrsa župljani su imali priliku tijekom skoro tri tjedna glasovati i tako demokratskim putem predložiti svoje kandidate za koje su smatrali da će raditi na dobrobit župe i zastupati njihove interese pred crkvenim vlastima. Izbor predloženih kandidata svojim je dekretom potvrdio varaždinski biskup mons. Josip Mrzljak.

Članovi Pastoralnog vijeća župe sv. Jurja, mč. u Đurđevu su (abecednim redom):

 1. Ile Baković
 2. Anđelka Begović
 3. Nikola Cik
 4. Olga Dokić
 5. Orka Đuroci
 6. Andrija Fuček
 7. Dubravka Gazivoda-Bali
 8. Ivan Hodalić
 9. Tomislav Kolar
 10. Marijan Konjarek
 11. Gordana Kopljarević
 12. Ivica Kuštro
 13. Dario Kuzmić
 14. Katarina Lovrak
 15. Nada Petrović (iz Mičetinca)
 16. Martina Stanešić (tajnica)
 17. Ruža Šantek
 18. Božidar Škurdija
 19. Stjepan Škurdija
 20. Martin Šostarec
 21. Igor Tomrlin
 22. Danijel Uldrijan

 

Župa svetog Jurja Đurđevac

Izrada: Studeni 2020