Zbor mladih

Zbor mladih župe Sv. Jurja, Đurđevac

„IUVENTUS CHRISTI“

Zbor mladih „Iuventus Christi“ osnovan je u ožujku 2015. godine na inicijativu župnika vlč. Marka Raca. Kako u đurđevačkoj župi zbor mladih nije postojao sve od 2001. godine, ideja o ponovnom okupljanju mladih realizirana je u suradnji s Ivanom Senjan, profesoricom crkvene glazbe i glazbenom pedagoginjom.

Pedeset pjevača (od učenika osmih razreda do radničke mladeži) jednom tjedno dolazi na susret mladih i probu zbora gdje kroz pjesmu i zajedništvo žele napredovati u vjeri i međusobnim odnosima a u tome im pomaže i duhovnik zbora, kapelan vlč. Marijan Kovačić.

Uz to, osim pripremanja repertoara za liturgijska slavlja i učenja tehnike pjevanja, u okviru rada zbora postoji i nekoliko grupa: solistička grupa koja za svaku nedjeljnu Sv. Misu priprema odgovarajuće psalme kako bi se njegovala liturgijska glazba; instrumentalisti (klavir – Luka Rasinec i Ivana Dergez, gitara – Ivan Škurdija, violina – Dominik Hodalić, flauta – Ivana Senjan) i grupa lektora koju vodi prof. Nikola Cik.

„Iuventus Christi“ – za sada najmlađi zbor mladih u Varaždinskoj biskupiji u svojim planovima ima brojne duhovne i glazbene aktivnosti a neke su se već počele i realizirati (Festival Dobrog pastira u Varaždinu, suradnja sa zborom mladih „Maranatha“ iz Španskog-Zagreb…). Ipak, najveća im je želja biti uistinu Kristova mladež koja bi svojim talentima i iskrenim srcem pronosila svijetom radost i svjedočila svoju vjeru u Gospodina Isusa Krista.

Župa svetog Jurja Đurđevac

Izrada: Studeni 2020