Kapela BDM Žalosne na gradskom groblju

Kapela BDM Žalosne na gradskom groblju

Župa svetog Jurja Đurđevac

Izrada: Studeni 2020