Grkine

U župnoj filijali i đurđevečkom prigradskom naselju Grkine nalazi se kapela Majke Božje Škapularske. Nakon gradnje kapele u Severovima i stanovnici Grkina su poželjeli imati novu i prostraniju kapelu. Naime, stara je kapelica bila malena i preblizu prometnice pa je bilo neprikladno u njoj vršiti liturgiju. Dana 21. svibnja 1997. godine dobivena je lokacijska dozvola za gradnju nove kapele i odmah se počelo s pripremama za gradnju pa su temelji nove kapele bili gotovi do jeseni. Gradnja i uređenje kapele dovršeno je 1998. godine tako da je na blagdan Majke Božje Škapularske – kojoj je kapele posvećena – 16. srpnja 1998. godine generalni vikar Varaždinske biskupije Ivan Godina blagoslovio novu kapelu. Tako su mještani ovog sela koje je udaljeno od župne crkve u Đurđevcu dobili prikladan sakralni objekt za vršenje bogoslužja. Nedjeljna sveta misa ondje se služi jednom tjedno.

Grkine su se razvile iz konačarskog naselja kao i zaselak Severovci. Danas ondje, kao i u Severovcima prevladava staračko stanovništvo jer su se mlađe generacije prestale baviti poljoprivredom i preselili su u Đurđevec ili druga naselja.

Kapela Grkine

Kapela Grkine

 

Župa svetog Jurja Đurđevac

Izrada: Studeni 2020