Biblijska grupa

Mali proroci
U ovom podužem, ali ipak vrlo sažetom predavanju proučavat ćemo dvanaest malih proroka koji u starozavjetnoj Bibliji odmah slijede i odmah se naslanjaju na četiri Velika proroka Izaiju, Jeremiju, Ezekiela i Daniela. Riječ je o prorocima čiji su spisi male veličine, iako veličina njihovog zadatka i uloge nipošto nije beznačajna. Kratkim i brzinskim pregledom svakog od dvanaest malih proroka dobit ćemo dojam koliko je Izraelski narod ovisio o poslanju pravih proroka, koliko su Izraelskom narodu bili potrebni ohrabrenje, riječ i utjeha neprekidno slani od Boga, koliko je Izraelskom narodu proročka služba bila jedna od temeljnih i životvornih. Svaki je prorok djelovao u svom vremenu (iako su neki bili suvremenici drugima), oblikovan svojim karakterom i obavljajući svoju proročku službu na svoj način, no svakome je od njih zajednička poruka Božje ljubavi i njegove velike skrbi ne samo za svoj Izabrani, nego i za druge narode.

Daniel
Knjiga proroka Daniela vrlo je specifičan biblijski spis jer, osim što u sebi sadrži tipične proročke elemente, u sebi također koristi mnoštvo apokaliptičkih slika, viđenja o univerzalnom smislu i sudu svijeta i njegove povijesti te apokaliptički jezik i tematiku koji šalju poruku kako na kraju Bog ravna svim svjetskim zbivanjima i kraljevstvima. Sve nas to dovodi do zaključka kako je Knjiga proroka Daniela (koja govori o glavnom liku koji nosi ime Daniel, ali ne i o piscu koji ostaje anoniman) djelo koje se doduše ubraja u četiri Velika proroka, ali i koje osebujno svjedoči i o apokaliptičkom pokretu, apokaliptičkoj književnosti i apokaliptičkoj viziji svijeta.

Ezekiel
Prorok Ezekiel, koji je ujedno bio i svećenik, treći je od velikih proroka (uz Izaiju i Jeremiju) i prvi pravi prorok sužanjstva, odnosno vremena kad je Izraelski narod završio u babilonskom progonstvu i prisilno bio nastanjen na području Babilonskog kraljevstva. Bog, koji nije ograničen ni prostorno ni vremenski, odlazi sa svojim narodom u sužanjstvo, tamo mu podiže svog proroka Ezekiela i preko njega ga svojim riječima doduše kritizira, kori i odgaja, ali i čisti, hrabri i tješi. Božji je plan da od svog naroda, koji je poput gomile mrtvačkih kostiju, sebi podigne narod koji nema više kameno srce, nego srca od mesa, srce koje je Božjim darom spremno na vjernu ljubav.

Jeremija – 4. dio
U posljednjem, četvrtom dijelu našeg proučavanja Knjige proroka Jeremije zaključujemo analizu zanimljivih teoloških poruka koje sa sobom nose Jeremijina proroštva, od kojih je zasigurno najzanimljivija i najupečatljivija ona o obećanju budućnosti i Novoga saveza. Obratimo pažnju kako su bit, način i posljedice sklapanja toga Novoga saveza kojega je Bog preko Jeremije navijestio vrlo bliski, ako ne i identični onome što Isus Krist svojim dolaskom, propovijedanjem i životom naviješta, ali i konačno ostvaruje.

Jeremija – 3. dio
U trećem dijelu našeg proučavanja Knjige proroka Jeremije dublje zalazimo u dramatično stanje prorokove nutrine, nepogodnu komunikaciju s vlastitim narodom, ali i u napeti odnos kojeg prorok ima s Bogom kao onim koji ga je, s jedne strane, ovlastio za proroka, ali koji mu ne obećava nužno uspjeh i sjajnu proročku karijeru. No, Bog mu obećava svoju pomoć, ali i pouku koja ne vrijedi samo za narod kojemu je prorok poslan, nego, štoviše, i za samog proroka.

Jeremija – 2. dio
U drugom dijelu našeg proučavanja Knjige proroka Jeremije upoznajemo se s osobom i karakterom samog proroka te nadasve s njegovom izdržljivošću u ostvarivanju njemu upućenog Božjeg poslanja među Izabranim narodom. Isto tako, kratko ćemo se osvrnuti na sadržajnu i stilsku slojevitost i strukturu Knjige koje odaju dojam doduše kompliciranog, ali svakako dragocjenog i vrijednog procesa njenog nastajanja i formiranja.

Jeremija – 1. dio
U prvom, uvodnom dijelu našeg proučavanja Knjige proroka Jeremije želimo se podsjetiti na ulogu i poslanje proroka u Izraelu i tako zakoračiti u teško i izazovno vrijeme djelovanja proroka Jeremije koji će u povijesnom i političkom kontekstu uspjeti doduše prenijeti Božju riječ, ali koja će neuspješno odzvoniti u ušima i srcima Jeremijinih suvremenika.

Izaija – 4. dio
U posljednjem, četvrtom dijelu našeg proučavanja Knjige proroka Izaije bavimo se četirima najvažnijim teološkim temama kojima je cijela Knjiga protkana. Ovdje možeš razbuditi svoj osjećaj za Božju riječ koja je u davnoj prošlosti naviještala ono što ćemo prekosutra slaviti.

Izaija – 3. dio
U trećem dijelu našeg proučavanja Knjige proroka Izaije zalazimo u pomalo kompliciranu, ali opet intrigantnu povijesnu pozadinu proroštava koje je prorok Izaija pisao u sasvim konkretnom vremenu i povijesnim okolnostima. Ovdje možeš naučiti i ponešto o Izaijinom osobnom životu.

Izaija – 2. dio
U drugom dijelu našeg proučavanja Knjige proroka Izaije, nakon izvjesnog uvoda u samu Knjigu, ulazimo malo dublje u literarnu problematiku, strukturu i podjelu ovog velikog književnog i religioznog djela. Ovdje možeš saznati kako je Knjiga proroka Izaije pisana.

Izaija – 1. dio
U prvom dijelu našeg proučavanja Knjige proroka Izaije upoznajemo se općenito s pojmom starozavjetnog proroštva i osobom starozavjetnog proroka. Ovdje možeš otkriti što je za povijesni Izrael značilo kad je netko bio pozvan za Božjeg proroka i koju je on ulogu imao tada.

Župa svetog Jurja Đurđevac

Izrada: Studeni 2020