VLČ. PETAR KRAŠEK – NOVI ŽUPNI VIKAR

U nedjelju 28. kolovoza 2022. na svetim misama u Đurđevcu i Mičetincu predstavio nam se novi župni vikar vlč. Petar Krašek.

Vlč. Petar Krašek rodom je iz župe sv. Marije Magdalene u Ivancu. Dolazi iz obitelji oca Mladena i majke Spomenke. Osnovnu školu je pohađao u Ivancu, a potom je otišao u Međubiskupijsko sjemenište u Zagrebu gdje je upisao Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju. Nakon mature upisuje Katolički bogoslovni fakultet na kojem je diplomirao 2020. godine.
Sveti red đakonata je primio iste godine, a đakonski praktikum je vršio u župi sv. Ilije proroka u Svetom Iliji kod preč. Izidora Fereka. Mladu misu je proslavio 13. lipnja 2021. godine u rodnom Ivancu. Nakon mlade mise imenovan je župnim vikarom u župi i svetištu Predragocijene Krvi Kristove u Ludbregu. Ove godine u srpnju ga je varaždinski biskup mons. Bože Radoš imenovao župnim vikarom u župi Đurđevac.

Želimo mu dobrodošlicu u našu župu, Božji blagoslov i puno uspjeha u pastoralnom i duhovnom radu.

Župa svetog Jurja Đurđevac

Izrada: Studeni 2020