Uskrsna radost u Kapeli Anđela čuvara i Ivana Krstitelja u Mičetincu

Na Nedjelju Uskrsnuća Gospodinova 31. ožujka 2024.  održana je svečana  misa u  Kapeli Anđela čuvara i Ivana  Krstitelja u Mičetincu.  Misno slavlje predvodio je kapelan Josip Špoljarić koji je sve prisutne podsjetio  da slavimo najsvetiji dan koji nam je svemogući Bog u svojoj dobroti i ljubavi podario. Ovo je dan u kojemu kličemo: “Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se njemu!” Ne samo da slavimo liturgijskom svetkovinom dan kada je naš Gospodin Isus Krist uskrsnuo od mrtvih, već slavimo njegovu pobjedu nad smrću koja je i nama dala besmrtno, koja je i nama dala okusiti tu istu pobjedu koji je Gospodin za nas izvojevao.

Misno slavlje obogatile su djevojčice, djevojke i žene obučene u narodnu nošnju noseći hranu na blagoslov u košarama koju je svećenik Josip blagoslovio nakon misnog slavlja.

To je običaj ovog mjesta koji je bio nekoliko godina prekinut. Danas je ponovo oživio zahvaljujući gospođi Marijani Miloš koja je okupila mještanke. Želimo da se tradicija nastavi kako bi ju djeca i mladi  znali održavati i čuvati u snazi vjere i radosti života koja se gradi s Uskrslim Gospodinom.

Sretan i blagoslovljen Uskrs!

Pripremila Nada Petrović

Župa svetog Jurja Đurđevac

Izrada: Studeni 2020