UKRAJINKE POMAŽU ŽUPNOM CARITASU

Nakon što se naš župni Caritas uključio u pomoć pristiglim izbjeglicama iz Ukrajine koji su smješteni u hotelu „Picok“ sad su Ukrajinke Aleksandra, Olena, Natalia i Julia odlučile pomoći župnom Caritasu. Naime, one su se priključile članovima Caritasa u izradi prigodnih ukrasa za predstojeće uskrsne blagdane čiji će prihod ići za potrebite naše župe. To je ujedno lijepo svjedočanstvo da djelotvorna ljubav (latinski Caritas) ne poznaje nikakvih granica u pomaganju siromašnima i potrebitima u nevolji.

Župa svetog Jurja Đurđevac

Izrada: Studeni 2020