SEDMA USKRSNA NEDJELJA

Je li ti ikad u životu rečeno: „Budi razuman!“? Ove se nedjelje možeš pokušati vratiti na te rečenice i pitati se: „Jesam li uistinu razuman?“ Na tvoj prirodni, naravni, ljudski razum Bog želi nadograditi svoj, natprirodni, nadnaravni, božanski razum. Dar razuma zapravo u nas ulijeva sposobnost za gledanje svega onog dobrog u Bogu, njegovoj Providnosti, stvarima, ljudima i svijetu oko nas. Bog želi da postanemo razumni i biramo prave i dobre ciljeve jer je upravo razumno misliti kako je Bog sve dobro pripremio da dobro živimo. Naprotiv, zavist gleda dobro u svemu i svakome samo ne u sebi i u svom životu, i pritom za zavidnu osobu možemo reći kako je uistinu – nerazumna!

Župa svetog Jurja Đurđevac

Izrada: Studeni 2020