Radionice „Župnog caritasa“

U našoj župi se održavaju jednom mjesečno (subotom) radionice „Župnog caritasa“. To je prilika da se vlastitim angažmanom, radom i izdvajanjem vremena učini nešto za najpotrebitije u našoj zajednici. Kao što smo više puta imali priliku podržati ovakve inicijative svojim novčanim prilogom nakon nedjeljnih euharistijskih slavlja, nudi se i prilika svakome od nas da konkretnim djelima služenja pomaže potrebite. Nije svrha caritasa usmjerena samo na one koji su u potrebi, nego je također pomoć svakome od nas da nauči ljubiti svog bližnjeg, a naročito onog koji je u bilo kakvoj oskudici. Osoba koja svoje snage i vrijeme ulaže u služenje uči ljubiti na najučinkovitiji način. Jedan dio onoga što se radi na radionicama imate priliku vidjeti u priloženim slikama. Odvaži se! Pridruži nam se na sljedećoj radionici!

Župa svetog Jurja Đurđevac

Izrada: Studeni 2020