PROSLAVA SVETKOVINE BOGOJAVLJENJA ILI SVETA TRI KRALJA

Na svetkovinu Bogojavljenja ili Sveta Tri Kralja svetu je misu slavio vlč. Mišel Kovačević, svećenik na studiju u Rimu, u zajedništvu s vlč. Matijom Filipovićem, domaćim sinom i župnim vikarom u župi sv. Nikole biskupa u Varaždinu, te domaćim župnikom vlč. Tomislavom Leskovarom i župnim vikarem vlč. Josipom Špoljarićom.

U prigodnoj propovijedi u kojoj je kontekstualizirao Evanđelje dana (Mt 2,1-12), vlč. Kovačević između ostalog je istaknuo i objasnio tri glagola odnosno koraka koji ocrtavaju put mudraca prema novorođenom Djetetu u Betlehemu: tražiti, naći i pokloniti se. Na tragu toga, zaključno je pozvao vjernike da na isti način u svom vjerničkom životu idu prema Bogu: da ga traže i da drugima pomognu tražiti Boga, a kad ga pronađu da mu, poput trojice mudraca s Istoka, odgovore najboljim mogućim načinom na koji čovjek može odgovoriti Bogu, a to je klanjajući mu se.

Župa svetog Jurja Đurđevac

Izrada: Studeni 2020