Oproštajna misa od vlč. Petra i misa dobrodošlice novom župnom vikaru vlč. Josipu Špoljariću.

Nakon godinu dana svećeničke službe u našoj župi varaždinski biskup mons. Bože Radoš je razriješio vlč. Petra Krašeka službe župnog vikara u Đurđevcu i imenovao ga župnikom u Peterancu. U nedjelju 20. kolovoza 2023. imali smo zahvalnu misu od vlč. Petra i predstavio nam se novi župni vikar vlč. Josip Špoljarić.

Od srca se zahvaljujemo vlč. Petru na jednogodišnjoj svećeničkoj službi u Đurđevcu. Zahvaljujemo na pastoralnoj pomoći i duhovnom radu u župi, na svetim misama i propovijedima, kao i na riječima utjehe prilikom sprovodnih ispraćaja naših župljana.

Osobito zahvaljujemo na radu s mladima, krizmanicima i molitvenim zajednicama naše župe. Nosi sa sobom samo lijepa sjećanja i ono dobro kako bi u novoj župi koja nosi ime tvoga nebeskog zaštitnika sv. Petra što bolje širio Evanđelje na slavu Bogu i spasenje ljudima. Želimo ti obilje Božjeg blagoslova u tvome svećeničkom životu, a posebno ti svi želimo puno uspjeha u tvome pastoralnom i duhovnom radu u župi Peteranec.

Vlč. Josip Špoljarić, ovogodišnji jedini mladomisnik u našoj Varaždinskoj biskupiji, dolazi nam iz župe Župa Sedam Žalosti BDM i Sv. Križa u Kotoribi. Đakonski praktikum je vršio u župi sv. Ilije proroka u Svetom Iliji kod nama poznatog i dragog nekadašnjeg đurđevačkog župnika preč. Izidora Fereka. Želimo mu dobrodošlicu u našu župu, mnogo radosti i zadovoljstva u našoj župi te obilje Božjeg blagoslova u pastoralnom i duhovnom radu kako bi nas sve vodio prema Bogu.

Župa svetog Jurja Đurđevac

Izrada: Studeni 2020