DUHOVI

Žudiš li za mudrošću? Želiš li znati bez čega ostalo ne možemo ni poznavati? Želiš li saznati o čemu sve ovisi? U zaključnoj katehezi ciklusa o sedam darova Duha Svetoga razmišljamo o vrhunskom daru mudrosti. U tom daru sve ostale darove nalazimo sakupljene i povezane. Zašto? Zato što zahvaljujući daru mudrosti spoznajemo dvije najvažnije stvari: tko je Bog, a tko smo mi. Kad poznajemo, priznajemo i prihvaćamo te dvije stvari, onda dar mudrosti dozrijeva u plodove ljubavi, poniznosti i mira, čime se natapaju i ojačavaju preostali darovi Duha Svetoga. Stoga, žudiš li za božanskom mudrošću? Ako da, vjeruj kako je Bog dobar i kako ovisiš o njemu, i onda ćeš doživjeti kako je život po Duhu, s Duhom i u Duhu dobar, miran, ponizan i – mudar život.

Župa svetog Jurja Đurđevac

Izrada: Studeni 2020