ČETVRTA USKRSNA NEDJELJA

Kako gledaš na znanje stečeno u svom životu: kao na puku informaciju ili kao na iskustvo? Upravo su Židovi na znanje gledali ne samo kao na informaciju, nego kao na odnos pun poštovanja i intimnosti sa stvari ili osobom za koje se smatra da ih se poznaje. Duh Sveti nas svojim darom znanja želi osloboditi od banalizirajućeg, trivijalizirajućeg, požudnog i ispraznog gledanja na stvari i ljude oko nas i želi nam otvoriti oči i obdariti nas dragocjenom spoznajom kako sve, ali baš sve oko nas u sebi ima lijepu i duboku tajnu koja se s poštovanjem treba čitati i dostojanstveno čuvati…

Župa svetog Jurja Đurđevac

Izrada: Studeni 2020